Vad är naturresurs eller naturtillgång

Naturresurs (naturtillgångar)

En naturresurs är en tillgång av något slag i naturen som människan efterfrågar, utnyttjar eller på annat sätt har behov av. Det kan vara också vara något oupptäckt som kan ha betydelse inom ett visst område.

Sol, vind, sjöar, hav  är exempel på förnyelsebara naturresurser och används flitigt av oss för att till exempel producera elektricitet.

Kol, olja, malm med mer är inte förnyelsebara naturresurser och dessa kan förr eller senare komma att ta slut.

Ädelstenar, metaller, mat med mer är naturresurser som människan har ett behov av på ett eller annat sätt. Vissa av dem skapar konflikter och kallas då konfliktresurser. Till exempel konfliktdiamanter som är olagliga att handla med.

Naturresurs betyder kortfattat tillgångar i/från naturen.

Många länder har egna specifika naturresurser som exporteras och gynnar landets ekonomi. Vissa länder är kända för olja som en naturresurs, andra  för virke eller tillgången på rikliga mängder vattendrag.

#naturresurs